Jdi na obsah Jdi na menu

Ne doleva, ne doprava, ale dopředu

 

ČlánekVývoj ve všech oblastech života společnosti na naší planetě bezprostředně souvisí s politickým uspořádáním lidstva. Smutné je, že vývoj mocenskopolitického uspořádání lidstva již mnoho let stagnujV současné době probíhá na naší planetě rozvoj vědy a techniky značně nerovnoměrně. Ve vyspělých státech světa se věda a technika rozvíjí dosud nevídaným tempem. V zaostalých zemích světa se věda a technika prakticky nerozvíjí. Významná je odpověď na otázku „Proč dochází na naší planetě k tak nerovnoměrnému rozvoji vědy a techniky?“.

Vývoj ve všech oblastech života společnosti bezprostředně souvisí s politickým uspořádáním lidstva. K tomu je nezbytné poznamenat, že vývoj mocenskopolitického uspořádání lidstva v rámci celé planety již mnoho let stagnuje. Odpověď na otázku „Proč vývoj mocenskopolitického uspořádání lidstva stagnuje?“ není jednoduchá.

Odpověď na uvedenou otázku vyplývá z programů politických stran ve všech státech světa. Většina programů politických stran na naší planetě oslovuje určitou větší či menší skupinu občanů příslušného státu nebo soustátí, které slibuje takové změny zákonů, které zlepší podmínky existence příslušníků této skupiny občanů, a to téměř vždy na úkor všech ostatních občanů státu nebo soustátí. V zahraniční politice slibují obvykle politické strany občanům takové postupy vlád, které budou příznivé ovlivňovat životní podmínky oslovovaných skupin občanů, případně i životní podmínky všech občanů příslušného státu nebo soustátí, a to téměř vždy na úkor občanů v dotčených státech nebo soustátích.

 

Ve většině vyspělých států světa lze rozdělit politické strany na strany levicové a pravicové. Podstatu tohoto dělení lze snadno vysvětlit pomocí tzv. mocenskopolitické pyramidy, která znázorňuje rozvrstvení společnosti podle míry mocenskopolitického vlivu jednotlivých občanů. Ostrá a vysoká mocenskopolitická pyramida je charakteristická pro diktatury. Zaoblená a nízká mocenskopolitická pyramida odpovídá demokraticky řízeným státům. Levicově orientované politické strany se převážně zaměřují na oslovování občanů, patřících do spodní poloviny mocenskopolitické pyramidy. Pravicově orientované politické strany se zaměřují především na oslovování občanů v horní polovině mocenskopolitické pyramidy.

Zaměření levicových i pravicových stran zůstává již mnoho desítek let bez podstatných změn. Politických stran, které berou v úvahu současný stav vývoje vědy a techniky, především v oblasti sdělovacích prostředků, je málo a mají nepatrný vliv. Politické strany, které mají v programu nastolení pokrokového mocenskopolitického uspořádání lidstva v rámci celé planety, prakticky neexistují.

Smutnou skutečností je, že drtivá většina politiků na celém světě považuje za samozřejmost, že se vlády všech států buď připravují na válku nebo vedou válku. Válka vedená podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách je většinově chápaná podobně jako sportovní utkání, ale válka je především velké zlo spočívající v maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot. Jsem toho názoru, že je nejvyšší čas tuto skutečnost změnit, a to především vzhledem k existenci neustále zdokonalovaných jaderných zbraní. Válka s použitím jaderných zbraní by měla katastrofální následky nejen pro celé lidstvo. Jaderná válka by ohrozila existenci všech živých organizmů na celém světě. Všichni rozumní lidé na světě by se mněli pokud možno co nejdříve spojit a prosadit nastolení trvalého míru na celé planetě. Jednu možnou cestu k dohodě o nastolení trvalého míru na celém světě popisuje článek: https://miloslav7.blogspot.com/2018/09/kdo-ovlada-svet.html

V tomto článku je také uvedena jedna možná cesta k nastolení pokrokového mocenskopolitického uspořádání lidstva v rámci celé planety.

 

Miloslav Dědek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář